Değerlerimiz

Anasayfa Kurumsal Değerlerimiz

1-Saygılı ve Adil Olma
Tüm Melih Plastik ailesi birbirlerine ve müşterilerine adil ve haysiyetli davranır, iş ve özel hayatları ile ilgili sağlıklı bir denge kurar.

2-Takım Olma
Birlikte çalışma prensiplerimiz karşılıklı güven ve dürüstlüğe , birlikte belirli hedeflere ulaşma isteğine, açık ve etkili iletişime dayanır.

3-Öğrenen Organizasyon Olma
Melih Plastik , yeni ve geliştirici düşünce yöntemlerinin teşvik edildiği, insanların sürekli birlikte öğrenme ve gelişme yöntemlerini öğrendiği , çalışanlarının sürekli olarak kapasitelerini geliştirdiği bir organizasyondur.

4-Başarıya Odaklanma
Müşterilerimize ,ortaklarımıza ve kendimize güvenmeyi teşvik ederiz ve bunun sonucunda kaliteli ürünler ve hizmetler sunmaktan büyük gurur duyarız.

Temel değerlerimizi gerçekleştirirken gerekli olan İş Etiği Kurallarımız şöyledir:

1-Yaş Ayrımcılığı
İşe alım süreçlerinde ve terfi gibi şirket içi değişimlerde çalışanın yaşı bir kriter olarak değerlendirilemez.

2-Cinsiyet Ayrımcılığı
İşe alım süreçlerinde ve terfi gibi şirket içi değişimlerde çalışanın cinsiyeti bir kriter olarak değerlendirilemez.

3-Din , Irk , Etnik Köken ve İnanç Ayrımcılığı
İşe alım süreçlerinde ve terfi gibi şirket içi değişimlerde , performans ve ücret yönetiminde çalışanın din, ırk, etnik köken ve inancı bir kriter olarak değerlendirilmez.

4-Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırmama Sorumluluğu
4857 sayılı İş Kanunu gereği , Melih Plastik olarak 18-yaş altı personelin işe alımı yapılmamaktadır. 15 yaş ile 18 yaş arası Çıraklık Okulları ve Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki eğitime destek anlamında “Stajyer Öğrencı” uygulaması yapılmaktadır.

5-Kayırmacılık
Çalışanlar arasında haksız ayrımcılık nedeni ile ücret , sosyal haklar ya da diğer kariyer gibi hakları birinde engeller iken diğerinde öne çekmek , insan haklarına dayalı etik olmayan ve çalışanların moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen yanlış bir davranış biçimidir. Böyle bir durumun tespiti halinde suçu işleyen ve buna mahal veren kişilerin tespiti yapılarak savunmaları alınır ve Üst Yönetim Onayı ile kendisine ihtar verilir. Olayın tekrarlanmasına müsaade edilmez,  tekrarlanır ise kişinin iş akdinin feshine karar verilir.

6-İftira
Çalışanların birbirleri arasında ya da kurum veya bunlarla ilintili herhangi bir konu üzerine yalan haber yaymak gibi bir eylem tespitinde tarafların savunmaları alınır ve konunun mahiyetine göre ilgili kişiye yasa hükümleri uygulanır.

7-Ticari Sırların ve Şirket Gizli Bilgilerin İfşası
Bir kişi ya da kuruma ait olan ticari sırların rüşvet , hırsızlık ya da şantaj ile ele geçirilmesi durumunda yaşanacak herhangi bir kanuni ceza uygulamasına görev ve yetkiyi kötüye kullanma olarak adledilip ilgili personel hakkında idari soruşturma yapılır ve akabinde Üst Yönetim onayı ile iş akdinin feshi gerçekleştirilir.

 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadale Politikası

01.AMAÇ

Melih Plastik firmasında rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası oluşturmak ve bu politika çerçevesinde  mücadeleyi amaçlar.

02.KAPSAM

Melih Plastik KYS kapsamında üst yönetimi ve tüm süreç sorumlularını ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Melih Plastik iş etiği anlayışı, kurumsal politikalarımız, iş yapış biçimimiz ve davranışlarımızda en yüksek düzeyde etik standartları içermektedir. Diğer bir deyişle, ahlaki standartların iş hayatımızda kendini her alanda göstermesidir. Şirket birimlerimiz, teknolojik varlıklarımız, finansal ve operasyonel faaliyetlerimiz, kısaca tüm iş süreçlerimize ahlaki gelenekler ve değerlerin de ötesinde  bir etik iş yapma anlayışını tam olarak yansıtmaktadır.

Melik Plastik sahip olduğu en değerli varlık, müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ve çalışan ailelerinin şirketimize duyduğu güven ve ticari faaliyete başladığımız günden beri kazanmış olduğumuz kurumsal itibarımızdır. Paydaşlarımızın güveni ve itibarımızın korunması, asla taviz vermeyeceğimiz varlık nedenlerimizdir.Melih Plastik, politikaları ve kurumsal etik anlayışı doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğu kesin olarak reddetmektedir.Melih Plastik, tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde adil ve şeffaf iş yapma ilkesine uymayı taahhüt etmektedir. Melih Plastik yönetici ve çalışanları ile iş ortaklarının diğer paydaş gruplarıyla ilişklerinde olduğu gibi devlet kurumlarıyla ilişkilerinde de, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir menfaat sağlamak, kişi yada kurumların kararlarını etkilemek amacıyla herhangi bir ödeme yapmaları, hediye vermeleri, ödeme ya da hediye teklifinde bulunmaları, benzer amaçlarla taahhütte bulunmaları kesinlikle yasaktır.Aynı şekilde Melih Plastik’i temsilen bir siyasi partiye ve siyasi parti mensubuna ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara ödeme yapmak, hediye vermek ya da bu konularda taahhütte bulunmak  da Melih Plastik etik kurallarına aykırıdır. Melih Plastik’te yasal olarak suç teşkil eden rüşvet yada komisyon teklif etme, alıp verme kesinlikle yasaktır. Bu tür bir teklifle karşılaşan tüm yönetici ve çalışanlar durumu derhal amirine iletmekle yükümlüdür. Konudan haberdar olup ancak amirine haber vermemiş her çalışan en az rüşvet veren/alan kadar suçludur.Müşterilerden, tedarikçilerden, Melih Plastik rakiplerinden ve diğer üçüncü partilerden kişisel borç istemek veya herkese sunulanın dışında özel imtiyaz yada indirim talebinde bulunmak da kesinlikle yasaktır. Melih Plastik çalışanları herhangi bir şekilde rüşvet vermeyi reddetmelerinden yada yolsuzluk karşıtı bir bildirimde bulunmalarından dolayı cezalandırılmaz. Melih Plastik, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve politika kapsamındaki taahhütler, tüm Melih Plastik değer zinciri içindeki çalışanları, yöneticileri, üst yönetimi, tedarikçi ve iş ortaklarını ve onların çalışanlarını ve tüm üçüncü partileri kapsamaktadır. Melih Plastik üst yönetimi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının tüm Melih Plastik değer zinciri içinde uygulanmasından sorumludur.

Melih Plastik’e ait tedarikçilerin belirlenmesi ve onlara ödeme yapılması konusunda KYS’de belirtilmiş süreç adımları ve tüm OEM politikaları doğrultusunda hareket etmektedir.

Melih Plastik her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı olup, tüm çalışanlarını bu konuda bilgilendirmiştir.

MELİH PLASTİK - KALIP METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

1997 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Melih Plastik, Bursada plastik enjeksiyon ve kalıp hizmetleri sunmaktadır.

20 YILLIK TECRÜBE

20 yıllık tecrübe ile uzmanlaştığımız kalıp plastik sektöründe imza atttığı kaliteli ve güvenilir projelerle ismini ve sektördeki yerini daima sağlamlaştırarak, yurt içinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına karşı taahhüt ettiği tüm bu projeleri başarıyla yürütmektedir.

MODERN İMALAT

Melih Plastik, gelişmiş ve modern makine parkuru ile termoplastik enjeksiyon kalıplama yöntemi ile Otomotiv, İnşaat Mobilya ve Büro plastikleri ve kauçuk ürünler üretmekte olup ayrıca bünyesindeki kalıphanesi ile üreteceği parçaların kalıplarını yapma yeteneğine sahiptir.

TEKNİK PERSONELİMİZ

Profesyonel teknik personelimiz tarafından firmamızın uzmanlık alanına giren konularda, yeni sistemler oluşturulması veya mevcut sistemlerin verimliliğinin arttırılması için analizler yapılması, uygun teknolojiler kullanılarak proje geliştirilmesi ve proje takibi hizmetleri verilmektedir.